Pep Gassó Leiva, proveït amb NIF/CIF 39165154H, direcció C/Sant Marian, 162, 2, 2 – 08221 Terrassa (Barcelona), no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la seva pàgina de Internet www.pepgasso.com.

Amb els límits establerts a la llei, Pep Gassó Leiva no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació no vinculen a Pep Gassó Leiva ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d’Internet de Pep Gassó Leiva, www.pepgasso.com, pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Pep Gassó Leiva no pot controlar. Per tant, Pep Gassó Leiva no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Pep Gassó Leiva o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Pep Gassó Leiva.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Pep Gassó Leiva ofereix a través del website www.pepgasso.com, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades del Parlament Europeu, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades l’informem que, mitjançant la complementació dels presents formularis, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Pep Gassó Leiva per tal de poder-li prestar i oferir els nostres serveis així com per informar de les millores del lloc Web. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, manera gratuïta mitjançant correu-e a info@pepgasso.com o a l’adreça C/Sant Marian, 162, 2, 2 – 08221 Terrassa, tal com s’indica en l’apartat de Política de privacitat.