Protecció de dades de caràcter personal segons la LOPD

Pep Gassó Leiva, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del lloc web www.pepgasso.com, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics de usuaris dels serveis de Pep Gassó Leiva.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de Pep Gassó Leiva. Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.

Pep Gassó Leiva adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades del Parlament Europeu, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament. L’exercici d’aquests drets pot realitzar el propi usuari a través de correu-e a info@pepgasso.com o a l’adreça C / Sant Marian, 162, 2, 2 – 08221 Terrassa (Barcelona).

L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis al Pep Gassó Leiva.

 

Finalitat del tractament de les dades personals

A Pep Gassó Leiva, tractarem les teves dades personals recaptades a través del lloc web www.pepgasso.com, amb les següents finalitats:

 • En cas de contractació dels béns i serveis oferts a través de Pep Gassó Leiva, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.
 • Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a Pep Gassó Leiva.
 • Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions i/o publicitat de Pep Gassó Leiva i del sector.

 

Et recordem que pots oposar-te a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.

Els camps d’aquests registres són d’ompliment obligatori, sent impossible realitzar les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

 

Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no demanis la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

 

Legitimació

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

 • La sol·licitud d’informació i / o la contractació dels serveis de Pep Gassó Leiva, els termes i condicions es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
 • El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que et vam informar posant a la teva disposició la present política de privacitat, que després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a aquest efecte.

 

En cas que no ens facilitis les teves dades o el facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

 

Drets dels interessats

Pep Gassó Leiva garanteix als interessats l’exercici dels següents drets:

 • Accés i rectificació: dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant i s’accedeix a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
 • Supressió: sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per als quals van ser recollides.
 • Limitació del tractament: els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o el seu portabilitat, en el cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Oposició: els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades en determinades situacions previstes en el RGPD. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si s’escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Portabilitat: pot sol·licitar la descàrrega de les seves dades personals per a la seva portabilitat, així com a transmetre’ls a una altra entitat.

 

Forma d’exercir els drets: els drets descrits poden exercir-se davant Pep Gassó Leiva a través del correu electrònic info@pepgasso.com i en el qual se li informarà adequadament per al seu exercici, incorporant una còpia del DNI o altre document legal anàleg que acrediti la autenticació de l’usuari, tal com indica la llei.

Tutela de Drets: davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan no s’hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, l’interessat pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) o una altra autoritat de control competent. També pots obtenir més informació sobre els drets que et assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

 

Destinataris

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a Pep Gassó Leiva, llevat obligació legal.

 

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal en els servidors d’allotjament compartit, Pep Gassó Leiva no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari del RGPD.

 

Retenció de dades en conformitat a la LSSI

Pep Gassó Leiva informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i/o tribunals o del Ministeri que així els requereixi. La comunicació de dades a les Forces i Cossos de l’Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.

 

Drets propietat intel·lectual

Pep Gassó Leiva és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, “know how” i tots els altres drets guarden relació amb els continguts del lloc web www.pepgasso.com i els serveis oferts en el mateix, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web www.pepgasso.com sense el consentiment previ i per escrit per part de Pep Gassó Leiva.

 

Propietat intel·lectual del programari

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per Pep Gassó Leiva, tot i ser gratuïts i/o de disposició pública.

Pep Gassó Leiva disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos.

Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessita autorització per escrit per part de Pep Gassó Leiva, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de Pep Gassó Leiva, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.

 

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per Pep Gassó Leiva i, en particular de:

 • La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
 • La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de Pep Gassó Leiva, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
 • Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
 • La recollida i/o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació dels mateixos.
 • La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat.

 

L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com a principis universals d’ús d’Internet.

L’usuari indemnitzarà Pep Gassó Leiva per les despeses que generés la imputació de Pep Gassó Leiva en alguna causa que fos responsabilitat a l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.

 

Protecció de la informació allotjada

Pep Gassó Leiva realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrats pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimits i / o modificats durant el període del temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats en les còpies de seguretat realitzades per Pep Gassó Leiva, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l’usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d’acord amb la complexitat i volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l’usuari.

La reposició de dades esborrats només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a Pep Gassó Leiva.

 

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI, Pep Gassó Leiva no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, Pep Gassó Leiva si està autoritzat l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de Pep Gassó Leiva que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.